Ettevõtte müügiks ettevalmistamine

Ettevõtte müügiks ettevalmistamine on tavaliselt suuremate ettevõtete mängumaa, kus tehingute väärtus ulatub mitmesajast tuhandest eurost kuni lõpmatuseni. Eesti tegutsevad aga mikro- ja väikeettevõtted, mille hindamine on keerukam ja faktoreid rohkem. Mikroettevõtted sõltuvad tavaliselt liiga suures mahus juhist, kelle ümber ettevõte on ehitatud ning nende hinnastamine on keerukam. Väikeettevõtted, kellel on kindlad lepingud ja koostööpartnerid, palgatöötajad ning ajalugu, on ostjatele kindlasti palju enam huvipakkuvad. Väikeettevõtteid võib hinnata näiteks läbi kasumi- või bilansimahu kordaja, rahavoogude või materiaalse varahulga järgi. Iga ettevõte on erinev ning vajab eraldi lähenemist.

Finantsguru on hinnanud ja nõustanud tegevusajaloos mitmeid tehinguid, vajadusel aidanud leida finantseerija ning olnud aktiivne pool läbirääkimistel.