Maksude optimeerimine

Maksude optimeeriline on tegevus, mis võimaldab ettevõttel vältida üleliigset maksukoormust ning kasutab ära seaduses lubatud viise oma tegevuse võimalikult effektiivseks tegutsemiseks, vähendades maksukohustusi. Maksukohustuse vähendamine ei tähenda maksude mitte maksmist, vaid võib olla näiteks maksukohustuse edasi lükkamine. Eesti riik on oma olemuselt ettevõtjale maksusõbralik riik. 

Kõige lihtsam viis liigsete maksude tasumiseks on kasutada maksimaalsel määral ära maksuvabasid kulusid. Selleks on näiteks spordikompensatsioon töötajatele või sidekulude kompenseerimine töötajatele, kelle töö sisu on seotud telefoni kasutamisega !

Olenevalt ettevõtte tegevusalast ja suurusest kasutatakse erinevaid optimeerimise viise ja maksuskeeme. Keerukamate skeemide korral on kohustus nendest maksu- ja tolliametit teavitada ennem kasutusele võttu, et vältida tulevikus võimalike vaidlusi, mis tekitavad halduskulu.